$3.50

 Volume 34, No 1

Management of Headaches - Dr Vasant Lad

Management of Diarrhea - Dr Vasant Lad

Cleansing the Lymphatic System - Kusum Bhandari

Ayurvedic Cuisine - Mixed Grain Veggie Chilas - Kusam Bhandari